TGSS: De 6 a 3 dies

La publicació del Reial Decret 708/2015 el passat 25 de juliol introdueix, entre altres, una modificació molt important del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades dels treballadors a la Seguretat Social.

Es tracta de la reducció dels terminis per a la comunicació de baixes i variacions de dades d’empreses i treballadors, que queden fixats en els 3 dies naturals següents en que aquests es produeixin.

Cal recordar que, fins a la data, el termini d’aquestes comunicacions era de 6 dies naturals i per tant, a partir d’ara, encara ens caldrà, a tots plegats, ser més àgils a l’hora de decidir/informar de les baixes/variacions corresponents per procedir a la seva tramitació.

Igualment, comentar que, segons sembla, la Seguretat Social, en breu retallarà els terminis actuals per executar embargaments. És a dir, fins ara, si, per exemple, la Seguretat Social del juliol no es pagava (a finals d'agost), a finals de setembre, es rebia la notificació d'impagament juntament amb el recàrrec del 20%, i es concedia un termini de 15 dies per liquidar tot. En cas de no abonar-ho, es procedia a l'embargament de bens. Amb el sistema de liquidació directa actual, es preten reduir els terminis de forma considerable.