Alerta! Associacions i participacions de loteria

Participacions Loteria

Les associacions (clubs esportius, corals, ampas, cases regionals), en arribar aquestes dates engeguen la venda participacions de loteria de Nadal amb recàrrec.

La reforma de la Llei 27/2014, i del Reial decret-Llei 01/2015, que regulen l'obligació de presentar Impost de societats, fan que es produeixi un fet important:

La venda amb recàrrec es considera, a l'efecte de l'impost de societats, com a renda no exempta, i per tant, si es supera l'import de 2.000 € anuals, es genera l'obligació de presentar declaració.

Suposem que l'associació de dones de la localitat, compra loteria per valor de 20.100 €, que aplica un recàrrec del 10 % i per tant genera un ingrés de 2.010 €; conclusió: queda obligada a presentar impost de societats.

La major part de les associacions, no renunciaran a aquest mitjà tradicional d'aconseguir recursos, però necessàriament hauran de presentar declaració.

L'exemple del recàrrec de la loteria, és aplicable igualment a la venda de samarretes, venda d'entrades per a actuacions, rifes, bingos, etc …